OPTIMERA ARBETSFLÖDEN | UTÖKA KAPACITETEN | ÖKA FÖRSÄLJNINGEN | REDUCERA KOSTNADER

FRISTÅENDE OPTIKER

Förbättra kundupplevelsen med pappersfritt journal- och detaljhandelssytem; full integration för ordination, försäljning, lagerhållning, återkallning, e-handel, tidsbokning online och mycket mer.

OPTIKERKEDJOR

Få insyn, kontroll och ge enhetlig service genom hela kedjan. Implementera strategier arbetsflöden enkelt och väx er verksamhet.

GLASTILLVERKARE

En komplett bild i realtid av hela din tillverkning. Säkerställ effektiv produktion med integrerad utrustning och elektronisk ordermottagning.

Det bästa valet för fristående optiker
Det säkraste valet för kedjor
Det enda valet för globala aktörer

PRODUKTER

En omfattande svit av journalhanteringssystem för ögonvårdsspecialister, butiksägare, sliperier och glasleverantörer. Programvara för butikshantering, elektroniska journalhantering (EMR), avbildning, tillverkning och Omni-Channel lösningar för alla delar av optikbranchen.

BRANSCHEXPERTIS

Ocuco har levererat våra tjänster till tusentals kunder i över två årtionden och vår unika expertis inom ögonvård och oftalmisk programvara låter oss skapa innovativa produkter för att möta branchens växande behov.

UTVECKLING

Ett växande team bestående av 75 utvecklare och 40 driftingenjörer driver Ocucos programvarusvit ständigt framåt. Vi ökar värdet av våra produkter genom att använda ledande teknologi som integreras för optikbranschen och genom att leverera innovativa butiks-, huvudkontors- och online-lösningar för våra kunder.

SUPPORT

Ocucos lokala support erbjuds av ett engagerat team av kunniga och tillmötesgående servicetekniker som utbildats inom optik. Våra supportteams omfattande produktkunskap och IT-expertis kompletteras med fortbildning och praktisk erfarenhet inom alla sektorer av den optiska industrin.

Vårt team av tekniker och experter inom försäljning, leverans och utveckling, är ledare och nyskapare inom områden som Omni-Channel lösningar för optiker, elektroniska patientjournaler (EHR), detaljhandels system för optikerkedjor och programvara för glastillverkning.

ETT INTERNATIONELLT TEAM MED GLOBAL RÄCKVIDD

Över 8000+ platser i 77 länder använder sig av Ocucos programvara och tjänster. Företaget har över 200 medarbetare i USA, Kanada, Irland, England, Wales, Frankrike, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Spanien, Australien och Kina.

world-map-480x260
OPTITEC RS, JOURNAL- OCH DETALJHANDELSSYSTEM FÖR OPTIKER

Frigör fysiskt utrymme och gör ditt arbetsflöde effektivare med varje patientjournal, bild och dokument praktiskt nära till hands. Känn dig trygg i vetskapen om att all åtkomst till medicinska uppgifter och transaktionsdata spåras  via ett audit trail som håller dig, dina patienter och din verksamhet säker.

ACUITAS ENTERPRISE, DEN OPTISKA DETALJHANDELSKEDJANS LÖSNING

Hantera hela din verksamhet centralt med Acuitas Enterprise, Ocucos helt integrerade butiks- och huvudkontorssystem som ansluter direkt mot tredjepartssystem för orderhantering, glasbeställningar, bokföring, försäkringar och andra ERP-system. Full överblick och kontroll över alla butiksprocesser garanterar harmoni och enhetlig service genom hela verksamheten.

INNOVATIONS, VÄRLDENS LEDANDE GLASPRODUKTIONS PROGRAM (LMS)

Utvecklat av laboratorietekniker för att möta produktions- och affärsbehoven för varje glastillverkare och sliperi. Från mindre tillverkare av specialglas till de största glasleverantörerna som behandlar tiotusentals beställningar om dagen är Innovations det mest omfattande och intuitiva LMS på marknaden.

Förbättra dina patienters upplevelse, förenkla för din personal och låt din verksamhet växa