Med dessa Omni-Channel funktioner är det möjligt för butiken att effektivt ge service och bedriva handel oavsett veckodag eller tid på dygnet. Maximalt antal besök kan bokas in utan att arbetsbelastningen ökar för butikspersonalen