Skip to main content

Välj land för att se landsspecifika produkter

Välj innehåll som är specifikt för valt land

The Ocuco Optitec RS logo. Ocuco is in orange and Optitec RS is below it in black.

Features

Få tillgång till de senaste funktionerna, förenkla det dagliga arbetet med automatiserade arbetsflöden och öka produktiviteten i butiken

A black outline of a gear symbol. Surrounding the gear are two curved arrows pointing right in the shape of a circle.
Webbtidboken

Låt era kunder boka tid 24/7 med enkel online bokning på butikens hemsida. Erbjud era kunder smidig och effektiv service. Konvertera besökare på hemsidan till kunder i butik.

A black outline of a payment terminal and a bank card.
Försäljning

Integrerade kortbetalningar och elektronisk fakturering. Minskad administration och bättre kontroll med export av bokföringsdata och SMS med dagens resultat.

A black outline of a shield with a padlock inside of it. There is a circle at the bottom right of the shield with a tick in the middle.
Datasäkerhet

Tillgång till data begränsas på användarnivå och all aktivitet loggas, Optitec RS är det säkraste stället för er kunddata.

Black outline of a computer screen with icons of people and blank boxes.
Fullständig journalhantering

Komplett och lättöverskådlig hantering av patientinformation, besök, noteringar, remisser och historiska undersökningar och recept.

A black outline of an envelope.
Automatiserade SMS tjänster

Optitec RS avancerade SMS modul inkluderar innovativa funktioner för effektiv kommunikation och förbättrad kundservice.

A black outline of  pair of contact lenses.
Leverantörsintegrationer

Optitec RS kan integreras mot de ledande glas och kontaktlinsleverantörerna. Uppdaterade produktkataloger, elektronisk beställningar med validering av styrkor.

Vad kan Optitec RS göra för er verksamhet?

Flexibilitet
Flexibilitet

Brett utbud av funktioner utvecklat för fristående optiker låter er skräddarsy arbetsflödet till er butiks unika behov.

Säkerhet
Säkerhet

All patientdata hanteras och lagras säkert i enlighet med gällande lagstiftning och reglementen.

Trygghet
Trygghet

Optitec har funnits på den svenska marknaden i över 20 år och är idag Sveriges mest använda system för hantering av optiska journaler.

Boka en genomgång med våra experter

Upplev hur Optitec RS kan gör skillnad för dig som optiker

Börja här