David Lewis, CTO

David ansvarar för Ocucos utvecklingsteam och ansvarar för urvalet av forsknings- och utvecklingsprojekt. David utvärderar även nya tekniker, erbjuder teknisk utvärdering åt företaget och upprätthåller huvudkontrollen över design och processer av alla projekt som är under utveckling. David har stått i förgrunden för alla nuvarande versioner av Ocucos programvaror sedan han kom till företaget 1997 när Ocuco slogs samman med Clinical Software.

David tog sin examen från Dublin Institute of Technology 1990 och utbildades inom SSADM för programvaruanalys, något som han använde för att utforma och designa lösningar för statliga departement och stora finansiella institutioner. David har varit relationsdatabaskonsult/-administratör för Oracle, SQL Server, MS Access, Informix och Siemens Nixdorfs egna proprietära system.