Alice Austin, CSMO

Alice Austin är Försäljnings- och Marknadsföringschef för Ocuco Ltd. Alice ansvarar globalt för hela Ocuco-gruppens försäljning- och marknadsförings verksamhet, utformad för att uppnå maximal intäktsutveckling från Ocucos programvaruförsäljning. Alla dessa försäljnings- och marknadsföringsprocesser har implementerats under Alices ledning, inklusive de många dotterbolagens varumärkesstrategier, som har anpassats till Ocucos varumärkesstandard.

Alice tog examen från University College Dublin 1993 med en BSc inom Computer Science och Psychology, och har varit med Ocuco Ltd. sedan starten. Alice har som ansvarig för försäljnings- och marknadsföringsavdelningarna utvecklat de metoder som har bidragit till att driva Ocucos (och dess integrerade företag) marknadsposition framåt.