Torgeir Nordahl, operativ chef – Norden

Torgeir ansvarar för att samordna leverans, installation och support av Ocucos programvaruutgåvor på den skandinaviska marknaden. Torgeir rapporterar till Ocuco Ltd.:s operativa chef och deltar i arbetet med att definiera strategier och implementera processer för Ocucos produkter och support i Norden.

Torgeir började på Ocuco som del av förvärvet av Retail Planit AB där Torgeirs befattning som operativ chef innebar 12 års erfarenhet av projektledning och leverans av kassaterminalssystem för detaljhandeln till den skandinaviska marknaden. Torgeir tog sin Bachelor's Degree i Marketing Management från Handelshøyskolen BI och en MBA i Technology Management från Nord Universitat, UiN.