Online Backup Subscription

kr168.00 / month

Online Backup

168SEK

Priset inkluderar hyra av mjukvara och support.

 

Additional installation and training fees may apply.

Månadsavgift 168kr (10GB), ytterligare 5GB 50kr/månad

Säkerställ att er data är skyddad och finns tillgänglig oavsett situation.

Online Backup ansvarar för att all data om er verksamhet och butiker är säker. En kopia av er Optitec RS databas samt andra mappar och filer man vill säkerhetskopieras laddas upp i molnet flera gånger dagligen. Både under uppladdning och förvaring är all data krypterad för garanterad säkerhet och i enlighet med lagstiftning gällande journalhantering. Online Backup drabbas inte av problem som trasig hårdvara, handhavande fel, korrupt mjukvara eller dataintrång som kan leda till stora dataförluster när backupen förvaras på en fristående enhet som ett USB minne.

Att underhålla säkerhetskopieringar av databasen som är kompatibel med GDPR lagstiftningen ställer stora krav på butiken. Det är ofta för sent när man upptäcker att hårdvara och förvaring som USB minnen och hårddiskar slutat fungera eller kommit på villovägar. Med Online Backup är ni och era kunder trygga i vetskapen att er data alltid är säker och hanterad i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar.

Notice: Price indicated above is subject to the database size and may increase as the database grows, with additional storage space required.