Online Backup License

Online Backup

€25/month

 

€660 once off

Quoted price for software only. All software license purchases subject to 15% support fee.

Additional installation and training fees may apply.

Säkerställ att er data är skyddad och finns tillgänglig oavsett situation.

Online Backup ansvarar för att all data om er verksamhet och butiker är säker. En kopia av er Optitec RS databas samt andra mappar och filer man vill säkerhetskopieras laddas upp i molnet flera gånger dagligen. Både under uppladdning och förvaring är all data krypterad för garanterad säkerhet och i enlighet med lagstiftning gällande journalhantering. Online Backup drabbas inte av problem som trasig hårdvara, handhavande fel, korrupt mjukvara eller dataintrång som kan leda till stora dataförluster när backupen förvaras på en fristående enhet som ett USB minne.

Att underhålla säkerhetskopieringar av databasen som är kompatibel med GDPR lagstiftningen ställer stora krav på butiken. Det är ofta för sent när man upptäcker att hårdvara och förvaring som USB minnen och hårddiskar slutat fungera eller kommit på villovägar. Med Online Backup är ni och era kunder trygga i vetskapen att er data alltid är säker och hanterad i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar.

Notice: Price indicated above is a one-time setup fee. In addition, subject to the database size, monthly fees apply.