Peter Furlong, operativ chef

Peter Furlong är operativ chef för Ocuco Ltd. Han tog över den operativa avdelningen 2012 och ansvarar för all programvaruleverans, professionella tjänster och kundsupporttjänster för Ocucos globala detaljhandelsverksamhet. Peter har kontinuerligt introducerat och implementerat system och processer för att förbättra avdelningens kapacitet att erbjuda utsökt kundtjänst och effektiv programvaruleverans.

Peter tog sin examen som BEng i Electronic Engineering 1990 från Dublin City University och började sin karriär på Italtel Milan och AT&T Laboratories. Under de följande 20 åren har Peter innehaft ingenjörs- och ledningsbefattningar på företag som 3COM, Lightstorm Networks och Arantech. Dessutom har Peter, under sin karriär, ansökt om och blivit beviljad ett flertal patent i USA. Han har en omfattande erfarenhet i olika företagsledande roller, från uppstartsföretag till multinationella företag och han bidrar med en bred expertis till sitt ledarskap på Ocucos operativa avdelning.