Patrick Broe, vice VD Lab Division för EMEAA

Patrick Broe är vice VD för Lab Division för Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien för Ocuco Ltd. Patricks roll sträcker sig över alla marknader globalt i att marknadsföra Ocucos lösningar för glasleverantörer via försäljning, installationer, teknisk rådgivning samt support. Han ansvarar för leverantörsledet i Storbritannien och Asien och är en av grundarna av Ocuco Ltd.:s asiatiska Lab Division, som drivs från Shanghai, där Ocuco utvecklar marknaden i Kina och östra Asien.

Patrick började sin karriär på Ocuco direkt efter att han tagit sin examen från Dublin City University med en BSc inom Electronic Engineering och en MSc i Electronic Systems. Han började på teknisk support och installation och har avancerat inom företaget via teknisk försäljning och affärsutveckling till sin nuvarande position. Han har 10 års erfarenhet inom den optiska industrin och har djupgående kunskap om Ocucos produkter, processer och avdelningar.

Patrick Broe