Mikael Lundblad, utvecklingschef – Norden

Mikael ansvarar för att samordna resurser och arbetsflödet för att leverera Ocucos programvaruutgåvor för den skandinaviska marknaden. Mikael rapporterar till Ocuco Ltd.:s utvecklings- och programchef och är delaktig i arbetet med att definiera strategin för Nordens produktutvecklingsteam.

Mikael tar med sig 20 års erfarenhet av IT-utveckling inom den optiska industrin och företagsledning till Ocuco. Mikael utvecklade sin egen optiska programvara medan han jobbade för Teleopti i slutet av 90-talet. 1997 grundade han sitt eget företag, Optitec AB, som han var VD för i 16 år innan det köptes upp av den skandinaviska företagsgruppen Retail Planit AB. Mikael fortsatte sin roll som driftchef för den optiska divisionen även efter uppköpet. Nu när Retail Planit AB:s optiska division har förvärvats av Ocuco Ltd. är Mikael kvar som utvecklingschef för det nordiska teamet med fokus på integrering av e-handel och webbutveckling för den skandinaviska marknaden.