Marcel Cézar, Styresledarmot

Marcel är delägare med chefsbefattning av en internationell kedja av hörselhjälpmedels- och optikbutiker, franchise-direktör för Acuitis och driver sin egen kedja av optikbutiker i Frankrike. Efter att ha studerat ekonomi på Université de Liège avancerade Marcel till de högsta ledningsbefattningarna inom den europeiska optiska industrin. Sedan 1974 har Marcel haft befattningar inom företagsledningen hos företag som Briot, Grand Optical, GrandVision-koncernen och Vision Express.