Josephine Austin, personalchef

Josephine Austin är personalchef på Ocuco Ltd. Hon tillträdde tjänsten 2008 och ansvarar för utveckling, implementering och hantering av alla HR aktiviteter och arbetssätt för Ocuco-koncernen världen över. Josephine sitter på huvudkontoret i Dublin och ansvarar för Ocucos rekrytering samt alla avdelningars personalbehov och orientering, utbildning, coachning, rådgivning och disciplinära ärenden.

Josephine tog examen från Shannon College of Hotel Management med toppbetyg och hade 17 års tidigare erfarenhet av management, personalfrågor, försäljning och marknadsföring när hon anslöt sig till Ocuco 2004 som kontorschef. Under de följande fyra åren rekryterade Josephine Ocucos första PSD-team och ansvarade för Ocucos första stora internationella marknadsföringsprojekt som fokuserade på Ryder Cup.