Prof. James Loughman, direktör för klinisk forskning

James Loughman är direktör för klinisk forskning för Ocuco Ltd. Han är en optometrist med mer än 18 års klinisk, akademisk, forsknings- och ledningserfarenhet och nyligen kommit till Ocuco som direktör för klinisk forskning. James är för närvarande även direktör för NoVisio, ett forskningslaboratorium på Dublin Institute of Technology, samma universitet där han tog sin doktorsexamen 1997. James sitter även som direktör och i styrelsen för Optometry Giving Sight, en irländskregistrerad välgörenhetsorganisation som han grundat för att förebygga blindhet i utvecklingsländer.

James har tidigare innehaft befattningen som direktör för Mozambique Eyecare Project and Resources for Eye Health vilket omfattar 11 afrikanska länder. Han har publicerat fler än 50 vetenskapliga artiklar i ledande vetenskapliga tidskrifter, skapat fler än 100 referensgranskande presentationer och posters och skrivit otaliga vetenskapliga brev och artiklar på uppdrag.