Underlätta för felfritt och enhetligt resultat

Innovations sätter upp strukturer som är unika för varje laboratorium. Alla aspekter av linstillverkningen är integrerade, anpassade och avvägda för att garantera den mest effektiva produktionen.

Laboratorieintegrering

Anslut all OMA-kompatibel utrustning, länka datorer, minska manuella processer och förbättra produktiviteten. Vi utvecklar Industry 4.0-integrering för optiklaboratorier, för att nå total automatisering.

Schemaläggare för produktion

Validerad och förutsägbart produktionsflöde uppnås genom att beräkna den bästa vägen genom laboratoriet för varje beställning och på ett exakt sätt förutsäga slutförandet vilket optimerar produktionen.

Inventariekontroll

Hanterar hela ditt lager: spårar lageranvändning, antal och restordrar, registrerar försäljningsdata, genererar och skickar automatiskt inköpsordrar.

Jobbspårning

Håller enkelt reda på jobb i varje steg av tillverkningsprocessen via maskiner, datorer och skannrar med hjälp av välbekanta Windows gränssnitt med olika sökfilter.

Produktionsövervakning

Alla produktion mäts och visas på en panel. Spårning i realtid av beställningar, personalresurser och produktionsutrustning genom hela glastillverkningen.

Masterdatabas för glas

Den största glasdatabasen i världen med över 2,5 miljoner artikelnummer som underhålls av Innovations, den enda LMS-leverantören som tillhandahåller en automatiskt uppdaterad glaskatalog.

Rapporter och analyser

Hundratals anpassningsbara förladdade rapporter och möjlighet att skapa nya användardefinierade rapporter. Exportfunktion för att kunna användas i diagram, kalkylprogram, BI, analyser och datautvinning.

Friformsproduktion

Innovations produktionsberäkningsmotor stöder frifromsintegrering med Essilor, Seiko, Zeiss, IOT och många andra, utan att behöva ange måtten på nytt.

Mångsidighet

Exceptionellt anpassningsbar. Innovations kan konfigureras för vilken optisk laboratoriestruktur som helst. Då Innovations är skalbart tillgodoser det kraven på ökad produktion och expansion.

Elektronisk beställning

Automatiserad, effektiv och enkel webbaserad kundbeställning och spårning. EDI-länkar för stora detaljhandelskedjor och grossister, inklusive utlämningsfunktioner till och från tredje parts-laboratorier.

Live-support

Omfattande utbildning och teknisk support för alla Innovations-användare som tillhandahålls av erfarna tekniker, experter på alla varsamhetens processer från friformsdesign till utrustning.

Prissättning och fakturering

Generera automatiskt fakturor baserat på definierade prislistor för glas, bågar och andra varor. Skapa anpassade fakturor och exportera data till bokförings-/ERP-paket.

Vill du uppleva Innovations?

Laboratorieintegrering

Innovations kan integrera med all OMA-kompatibel utrustning, inklusive maskiner för slipning, formning, skissning och ytberäkning, för att nämna några. LMS är säljaroberoende, vilket innebär att utrustning från olika leverantörer enkelt kan integreras. Dessutom har LMS ingen övre gräns för hur många maskiner som kan integreras med Innovations, vilket möjliggör ditt laboratoriums obehindrade expansion.


Innovations erbjuder komplett integrering mellan arbetsstationer, utrustning, skannrar och kringutrustning. Mer och mer av produktionsprocesserna automatiseras via Innovations utrustningslänkar. Detta minskar arbetsbelastningen för användarna och förbättrar produktiviteten. Ocuco satsar stort på utvecklingen av integrerade arbetsflöden.

Jobbspårning

Innovations registrerar rörelsen av varje jobb som passerar genom systemet, vilket låter användarna spåra jobbstatus för varje moment i produktionsprocessen. Modulen uppdaterar beställningens information allteftersom den avancerar genom laboratoriet och kritisk status och flaggmarkeringar kan läggas till efter behov. Detta ger användarna feedback om jobbstatus i realtid liksom en omfattande historik. När användarna söker efter ett jobb kan de filtrera efter jobbdatum, fack-ID, receptnummer, kundkonto/-namn, patientens namn eller beställnings-ID.

Rapporter och analyser

Innovations har hundratals rapporter i sin portfölj som täcker alla laboratorieprocesser och ger information om nya jobb, produktion och latent tillstånd, kross, reparationer och glaslager, för att nämna några. Ett enkelt användargränssnitt som låter användare peka och klicka för att välja önskad rapport och önskad informationsnivå som ska visas. Användarna kan redigera vilken rapport som helst i samlingen, liksom skapa sina egna anpassade rapporter. Detta ger ett obegränsat utbud av data att exportera och använda. Rapporter kan visas på skärmen, skrivas ut eller exporteras som CSV-filer för att kunna öppna och konfigurera dem samt kan filtreras och arbetas med i Excel eller liknande program för att använda dem i diagram, grafer och stapeldiagram eller kan användas med business Intelligence- och datautvinningsverktyg.

Elektronisk beställning

Webbeställning erbjuder Innovations-användare ett Internetbaserat program där deras kunder enkelt kan göra och spåra en beställning. Programmet är fullt anpassningsbart och gör det möjligt för varje laboratorium att konfigurera logotyper, färger, fältnamn, språk, obligatoriska och icke obligatoriska fält samt minimala- och maximala dataintervaller i sina specifikationer. Ingen installation krävs av detaljhandlarna och tjänsten är kompatibel med alla webbläsare.

Electronic Data Interchange (EDI) underlättar tvåvägskommunikation mellan Innovations och kundägda Enterprise Resource Planning (ERP), journalhanteringssystem (PMS) eller andra tredje parts-system. Det perfekta programmet för stora detaljhandelskedjor och grossistkunder. Jobb flödar direkt till Innovations från kundens egna system, som i sin tur mottar beställningsstatusuppdateringar eller varuuppdateringar direkt från leverantörerna. Jobb flödar också in från tredje parts-laboratoriers LMS- eller ERP-system och EDI-länkar kan automatiskt lägga ut jobb till andra optiklaboratorier.

Inventariekontroll

Innovations spårar användning av glas, bågar och material samt genererar köporder baserat på planerad förbrukning. Inventariehanteraren identifierar lagerleverans och använder algoritmer för att se till att laboratoriet har ett relevant lager. Detta minskar kostnader för verksamheten med minimalt antal beställningar och antal leverantörer samt minskar kapitalet som kan vara uppbundet i överfyllda lager och produkter som sitter på lagret. Vid lagerbrist fylls detta av specialbeställningar utanför den normala förnyelsecykeln.

Produktionsövervakning

Innovations avancerade spårningssystem övervakar och mäter resultat och prestation för all utrustning, personal och avdelningar inom tillverkningen. Produktionsövervakningen använder sig av anpassningsbara åtkomstpunkter för att spåra arbetsflödet och beställningskapaciteten för varje skede i produktionen. Genom att mäta varje aspekt av arbetsflödet, kapaciteten, personalresurser och tillverkningstiden som krävs för jobben kan Innovations tillhandahålla optimala arbetsflöden. Det sker genom att köa jobb och resurser, för att uppnå en adaptiv och effektiv produktionsmetod för laboratoriet.

Friformsproduktion

Innovations länkar sömlöst till alla stora leverantörer av program för digital friformsdesign av glas (LDS) i hela världen. Innovations är även den största distributören av IOT och inkluderar Zeiss, Seiko, Hoya, Shamir och många andra. Specifikationer från tillverkare kommer förladdade och Innovations integrerar ytberäkning för friformsglas utan problem tillsammans med traditionella glas, utan att användaren behöver skriva in måtten på nytt.

Prissättning och fakturering

Innovations automatiserar ditt laboratoriums prissättnings- och faktureringsfunktioner. När kunder gör beställningar hos laboratoriet genereras fakturor från associerade prislistor för glas (både RX och lagerglas), bågar och andra produkter. Dessa fakturor kan redigeras, skickas på en per beställning-basis eller grupperas i en vecko- eller månadsfaktura. Prislistor kan genereras, sättas för individuella kunder eller grupper av kunder. Prissättningsmodulen är flexibel och kan lätt anpassas till kampanjer som användaren vill tillämpa. Prissättningsmodulen beräknar automatiskt moms och skatteregler samt kan hantera olika valutor. Innovations inkluderar en exportfunktion som automatiskt överför försäljningsregister till tredje parts-bokföringsprogram. Kompatibel med de flesta bokföringsprogram, inklusive SAGE SQL Accounts och QuickBooks.

Schemaläggare för produktion

Innovations markerar produktionen för varje beställning som kommer in i LMS via förutsägbar väg för produktion genom en uppsättning regler som fastställer var jobbet är placerat vid varje skede i processen. När en beställning accepteras i programmet beräknas den optimala vägen baserat på jobbets parametrar (vilket glas som valts, styrka och behandling), personalresurser och utrustningsprestanda. Detta gäller för såväl manuella som automatiserade produktionslinjer, vilka båda lätt kan integreras med Innovations LMS. Förutsägbar produktionsväg och uppskattad tid för att slutföra jobbet baseras på användarens krav, laboratoriets kapacitet och antalet jobb som för tillfället är under produktion.

Masterdatabas för glas

Ocuco uppdaterar automatiskt informationen i glaskatalogen och underhåller branschens mest omfattande glasdatabas med över 2,5 miljoner artikelnummer, inklusive tillverkardata. Informationen kommer från glastillverkarna och inkorporeras i Innovations LMS genom automatisk uppdatering varannan vecka, vilket garanterar att våra kunder har en uppdaterad och korrekt glaskatalog. Detta sparar tid och energi åt företaget som annars skulle behöva lägga in denna information manuellt. Modulen låter också användare administrera sin databas manuellt, oberoende av uppdateringar, om de så önskar.

Mångsidighet

Innovations är extremt flexibelt, oavsett typ av tillverkning eller produktions skala. Programmet anpassar sig efter allt från små aktörer som hanterar tiotal beställningar om dagen till de största tillverkarna av freeform- och traditionella glas och sliperierna som hanterar upp mot 100 000 beställningar i veckan. Från en dator till ett expansivt nätverk av servrar och arbetsstationer, Innovations är inte begränsat av storleken eller komplexiteten av sina kunders krav. Innovations intuitiva Windowsbaserade användargränssnitt och möjligheten att integreras med andra system, tillsammans med mångsidig funktionalitet har gjort Innovations till branschens mest använda laboratoriehanteringssystem.

Live-support

Innovations globala support är tillgänglig dygnet runt och ger live-support i alla delar av världen, genom ett flerspråkigt team som tillhandahåller service till våra kunder på alla stora språk, inklusive engelska, spanska och mandarin. Support-teamet består av samma ingenjörer och experter som skapade och fortsätter att utveckla Innovations-programvaran. De använder sina nästan 1 000 år av kombinerad erfarenhet inom glastillverkning för att ge teknisk support och omfattande utbildning åt Innovations-användare.”

Vill du uppleva Innovations?