Fergus Murphy, försäljningschef Storbritannien och Irland

Fergus säkrade sin roll som försäljningschef för Storbritannien och Irland tack vare sina 16 år av hårt arbete och pålitliga förvärv av nya kunder till Ocuco. Fergus ansvarar för all försäljning av Acuitas PMS, e-handelswebbplatser och andra olika detaljhandels- och kliniska programvaror i Storbritannien och Irland, samt att underhålla befintliga kundrelationer i dessa länder.

Fergus började hos Ocuco 1999 som serviceingenjör på driftavdelningen. Under de kommande fyra åren uppmärksammades han för sin enastående kundservice och medfödda kapacitet för att förstå kunders behov och detta tog honom till försäljningsavdelningen 2003. Under sin karriär inom försäljning har Fergus oumbärlig för att säkra många av Ocucos största och mest lönsamma kontrakt, såväl nationellt som internationellt.