Dermot Walsh, vice försäljningschef Nordamerika

Dermot Walsh är vice försäljningschef i Nordamerika för Ocuco Ltd. Som ansvarig för försäljningstillväxt och nya marknader för Nordamerika växer han Ocucos kundbas i USA och Kanada. Hans sinne för försäljning och marknadsföring har varit av nyckeln till att vinna olika kontrakt i USA och Kanada och säkra Ocuco Ltd.:s fotfäste i Nordamerika.

Dermot började sin karriär med Ocuco efter att ha tagit en BSc (Hons) inom Information Technology från Institute of Technology, Blanchardstown (ITB). Han började som serviceingenjör på driftavdelningen där hans fallenhet för försäljning upptäcktes under en av Ocuco Ltd.:s största europeiska produktintroduktioner. Efter detta började han på Ocucos försäljningsavdelning där han framgångsrikt förhandlade till sig många av Ocuco Ltd.:s mest lönsamma försäljningar, såväl nationella som internationella, vilket tog honom till hans nuvarande befattning.