Angelo Furlotti, verkställande direktör Italien

Angelo kom till Ocuco Ltd. som verkställande direktör för dotterbolaget Ocuco Italy, från förvärvet av Luna IT Services i september 2008. Angelo leder Ocucos italienska avdelning och ansvarar för företagets affärsverksamhet och aktiviteter på den italienska optiska marknaden.

Angelo har en Bachelor's Degree inom Information Technology från Università degli Studi di Milano. Han började inom detaljhandelssektorn 1995 som IT-chef för en optikerbutikskedja, som senare köptes av GrandVision, där han befordrades till chef för detaljhandelsaffärssystem. I sin roll hos Ocuco bidrar Angelo med mer än 20 års erfarenhet av den optiska IT-industrin och expertis om den italienska optiska detaljhandeln.