ANDY CHANCE-HILL, DIREKTÖR FÖR OMNICHANNEL

Andy Chance-Hill är Direktör för OmniChannel för Ocuco Ltd. Han ansvarar för Ocucos OmniChannel lösningar där han ansvarar för teamen som utvecklar, implementerar och driften av de webbaserade produkterna och tilläggsprogrammen som skapats av Ocuco-koncernen. Dessa inkluderar bland annat webtidsbokning, kontaktlinsprenumerationer, hemsidor och andra webbtjänster skapade för optiker.

Andy kom till Ocuco 2012 som en del av förvärvet av See2020 som han grundade och var VD för med 25 års erfarenhet av IT-systemleverans. Andy byggde sitt första oftalmologiska PMS-system för Chapman-optikerna för 20 år sedan.
Han utformade och utvecklade även världens första webbaserade tjänst för att jämföra priser på bilförsäkringar, den första webbaserade bankplattformen samt det första webbaserade hanteringssystemet för oftalmologiska mottagningar.