Ge dina kunder den upplevelsen de förtjänar

Det främsta journalhanteringssystemet för ögonvårdsbranschen.

Optimera arbetsflödet i butiken, reducera kostnaderna, spara tid och öka lönsamheten.

Öka försäljningen

Öka försäljningen utan ökade kostnader genom ökad butikskapacitet, konvertering och genomsnitts försäljning.

Effektivitet

Minska lager, omjobb, reklamationer och administration med hjälp av Acuitas avancerade verktyg.

Kontroll

Har du ansvaret men inte kontrollen? En enda bild av sanningen. Centralt uppdaterat i realtid. Standardisering av SOP över hela företaget.

Lokal expertis

Ett globalt utvecklingsteam med lokala experter med kunskap om utmaningarna på den specifika nationella marknaden.

Internationell

Fungerar med olika valutor, språk, skatte- och hälsovårdsprotokoll, processer och lagstiftning.

Arkitektur

Färdiga lösningar som är säkra och uppfyller såväl medicinska som juridiska aspekter med olika alternativ som passar optikkedjor av alla storlekar.

En ny metod

Enterprise POS-system konfigurerat efter dina behov. Expertsupport och med ständig utveckling.

Installationsteam

Underlättar smidig övergång och användning över multinationella verksamheter.

Business Intelligence

Komplett företagsanalys med Logix BI som ger ett komplett urval av förinställda och anpassningsbara block.

FÖRBÄTTRA DINA PATIENTERS UPPLEVELSE, FÖRENKLA FÖR DIN PERSONAL OCH LÅT DIN VERKSAMHET VÄXA

Föreställ dig alla butiker och mottagningar i din kedja enhetligt ordnade. Personal som slipper onödigt administrativt arbete kan koncentrera sig på kunderna. Centralt styrd effektivitet genom hela din optikerkedja.

Optimerat arbetsflöde

Acuitas Enterprise har utformats så att varje butik i kedjan presterar till sin fulla potential samtidigt som verksamheten drivs enhetligt på det sätt som definierats av koncernledningen. Patienter och personal kommer inte att uppleva någon skillnad mellan processerna, som administreras av Acuitas journalhanteringssystem, från en filial till en annan då arbetssätten definieras från huvudkontoret.

Full integration och pappersfritt

Varje butik skickar kontinuerligt försäljningsstatistik, bokningar, journaluppgifter, omsättning och lager till huvudkontoret vilket ger ledningen insyn i verksamheten i realtid. Huvudkontoret delar information utåt, uppdaterar varje butik i enlighet med direktiven från den verkställande ledningen och ansvarar samtidigt för att processer och estetik är enhetliga för alla filialer. Då varje butiks databas lagras både lokalt och på huvudkontorets server ges Enterprises kunder en centraliserad säkerhetskopiering. Genom kombinationen av externa och online-tjänster för säkerhetskopiering säkerställs Enterprise kunder datasäkerhet och pålitlighet av högsta standard.

Mindre administration, mer bokningar

Acuitas Enterprise kan även integreras, eller samordnas, med tredje parts huvudkontorssystem såsom SAP, ERP, Data Warehouses (EDW) och till och med en del datautvinningsverktyg. Detta möjliggör för dessa program att skicka och motta information mellan butikerna och huvudkontoret via Enterprise.