Hantera alla butiker som en

Hantera alla dina butiker från en enda plats.

Underhåll arbetssätt, konfigureringar och varumärkesstandard för en hel kedja med lättheten att administrera en enskild butik.

Central kontroll

Varje butik är strukturerad och definierad av ett huvudkontor. Besök, undersökningar, personal, lager, priser, brev och arbetsflöden sprids nedåt från den verkställande ledningen.

Delade resurser

Bokning, patientuppgifter och personalåtkomst är tillgängliga i hela kedjan vilket hjälper kunder som byter butik och ger en dynamisk personalfördelning.

Dataanalys

Rapporter som låter butikskedjans verkställande team mäta omsättning, besökarantal, KPI: er, lageruppdateringar och andra trender mellan enskilda butiker i kedjan

Centralt produktunderhåll

Produktkatalogen underhålls centralt för hela verksamheten vilket garanterar enhetlighet och exakthet samtidigt som det ger utrymme för skillnader i prissättning och sortiment i de olika butikerna.

Komplett patientfärdväg

Ett helt och hållet pappersfritt system där varje aspekt av patientbesöket förenklas via PMS. Journalföring och underhåll sker elektroniskt och finns tillgängligt centralt och för hela kedjan.

Ekonomi

Se all finansiell information för alla butiker och patienter i realtid från huvudkontoret, inklusive patientkonton, förmåner, autogiro, kassasaldo och historik.

Återkallning och marknadsföring

Schema för återkallning, påminnelser och marknadsföring definieras centralt, inklusive all underordnad kommunikation, vilket garanterar enhetliga meddelanden, estetik och varumärke.

KAMPANJHANTERING

Full kontroll över alla försäljnings- och marknadsföringserbjudanden. Användardefinierade kampanjer, rabatter, kuponger och lojalitetskort. Konfigureras så att rabatter endast appliceras på varor inkluderade i erbjudandena.

E-handel

Tidbokning online och integrerad hemsida med försäljningsfunktion, direkt länkad till PMS:ens lager, katalog och patientjournaler samt automatiserad direkt marknadsföring till kund.

FÖRBÄTTRA DINA PATIENTERS UPPLEVELSE, FÖRENKLA FÖR DIN PERSONAL OCH LÅT DIN VERKSAMHET VÄXA

Central kontroll

Varje konfigurerbar funktion av Acuitas PMS på butiksnivå kan kontrolleras av Acuitas Enterprise-produkten på huvudkontoret. Exempel på funktioner som styrs enkelt från huvudkontoret är användarbehörighets funktioner såsom lösenord, konfigurering och åtkomstnivåer, standarder för återkallning, remisser, marknadsföring, kommunicationsmallar, lager- och katalogtillgänglighet, beställningar, leveranser och registrerat antal föremål i varje butik, autogirouppdrag, processer för inkassouppdrag, avstängningar, annulleringar, ändringar, granskning av historik och många andra processer.


Den centrala kontrollen av varje butik garanterar Enterprise-kunderna pålitlighet och effektiva verktyg för att underhålla de standardiserade arbetssätten. Ett kontinuerligt informationsflöde mellan butiker och huvudkontor ger enhetligt varumärke, estetik och processer som ger en konsekvent upplevelse av företaget service för kedjans kunder och personal. Enterprise kan konfigureras för att integreras med ett antal tredje parters Data Warehouse, ERP, SAP och datautvinningsprogram vilket ger användarna möjligheten att öka nyttan av andra leverantörers produkter som de redan använder sig av.

Centralt produktunderhåll

Tillgången till produkter, både lagervaror och beställnings produkter, i varje butik bestäms av huvudkontoret. Varor kan märkas som tillgänglig, slutsåld, sälj från lager, borttagen osv. Priser kan konfigureras, liksom mallar vilket möjliggör att uppdateringar och nya produkter snabbt och enkelt kan läggas till i katalogen. Receptglas och kontaktlinser är validerade på styrka där tillgängliga styrkor fastställs från huvudkontoret för att garantera att lämpliga produkter alltid ordineras. Enterprise stöder även en integrerad Adaro-katalog och beställningsmöjlighet, där kontaktlinsutbudet uppdateras av leverantörerna, och på så sätt eliminerar användaradministration

Återkallning och marknadsföring

Återkallningsscheman skapas från huvudkontorets Enterprise-program. Detta säkerställer enhetliga påminnelser, motiveringar och brevmallar. De individuella butikerna aktiverar återkallningen på patienten under besöket och kan köra en återkallning på plats med hjälp av processerna som definieras på huvudkontoret. Alternativt kan återkallningarna köras och hanteras av huvudkontorets Enterprise-program, i en enskild butik, eller för hela kedjan vilket centraliserar processen.


Filtreringsfunktionen erbjuder möjligheten att separera grupper av kunder enligt användardefinierade kriterier som ålder, köphistorik, besökshistorik, område, recept osv. Liksom med återkallningsfunktionen kan detta göras för en butik eller mottagning eller för hela koncernen. Enterprise-programmet möjliggör en stor mängd korrespondensmallar: utskrivna brev, mejl och Sms-meddelanden. Om det används tillsammans med filtreringen kan användare utforma och skapa marknadsföringsmaterial och rikta det till relevanta kunder över hela koncernen. Enterprise-systemet kan även exportera listor som ska fyllas i och uppdateras via tredje parts postförverkligande.

Delade resurser

Acuitas Enterprises detaljhandelskedjor är dynamiska vilket tillåter företaget att tilldela personal och anpassa kundflödet med minsta möjliga administration. Detta breda och standardiserade utbud av programfunktioner hanteras centralt. Detta garanterar att varje filial i kedjan delar en identisk konfigurering och tillgång till alla journaler.


Patientjournaler är tillgängliga i alla siter i Acuitas Enterprise-strukturen. Om en patient från en butik besöker en annan butik i kedjan kan personalen följa patienten genom tillgång till all kundinformation, inklusive alla undersökningar, recept, köp, bilder eller kommunikation. Kunder kan röra sig mellan olika butiker inom kedjan utan problem och minimera möjliga kundproblem. Enterprise-strukturen garanterar enhetlighet över hela detaljhandelskedjan. Om företagets personal flyttar runt inom kedjan kommer de ha tillgång till samma journaler och arbeta efter samma flöde.

Komplett patientfärdväg

Acuitas har möjligheten att slutföra ett helt patientbesök utan att använda några utskrivna dokument eller behöva överföra journaler till ett tredjepartssystem. Det fullintegerade arbetsflödet innebär att alla som jobbar in verksamheten har tillgång till samt kan lägga till och redigera delar av en patientjournal i enlighet med deras funktion inom företaget. Personalen behöver inte längre pausa en patientfärdvägsprocess för att hämta eller lämna över information från fysiska journaler, andra medarbetare eller från tredjepartssystem (såsom bild- eller testutrustning). Tidsbokning, undersökningar, recept, ordination, försäljning, fordringsansökan om bidrag och behandling av beställningar kan alla slutföras med hjälp av samma gränssnitt.


Denna betydande tidsbesparing och lättheten med vilken information hämtas förbättrar effektiviteten för varje enskild butik och mottagning avsevärt och för företaget som helhet. Våra kunder har rapporterat att de hinner med fler besök och har åtnjutit mycket bättre undersökningsmiljö och försäljning tack vare implementeringen av Acuitas journalhanteringssystem. Dessutom tillåter Enterprise-funktionen att detta sker för varje patientbesök i varje butik utan avbrott, något som annars skulle hänt medan journaler överförs mellan butikerna.

Kampanjhantering

Acuitas inkluderar en uppsättning av verktyg som låter användare konfigurera och kontrollera försäljning och marknadsföringserbjudanden och andra event som de vill erbjuda sina patienter på ett enkelt sätt. Modulen för försäljningskampanjer låter användarna konfigurera olika kampanjer som kan antingen vara tidsbestämda eller som man alltid erbjuder sina kunder. Kampanjer kan konfigureras för individuella projekt, produktutbud, efter pris eller genom en kombination av dessa. Till exempel för en patient som väljer bågarna A, med linser från B-utbudet med ett totalpris högre än eller lika med C, kan kampanjen X tillämpas vilket ger patienten ett andra par glasögon till nedsatt pris. Kampanjer är inte begränsade till glasögon. De kan gälla alla kontaktlinser, accessoarer, behandlingar och andra tjänster som butiken erbjuder.


Rabattfunktionen låter användare skapa en serie förinställda förmåner. Detta kan vara antingen en fast eller en variabel procentsats eller ett lägre belopp jämfört med ordinarie pris. Dessa rabatter kan konfigureras för att gälla antingen ordinationsstadiet eller betalningsstadiet (eller båda) under köpprocessen. Denna funktion kan även fastställa användarens åtkomstnivå så att endast personal med butiksansvar kan tillämpa en specifik rabatt. Butiker kan även konfigurera lojalitetskort/-program via Acuitas där patienters insamlade ’poäng’ avgör rabatten man kan tillämpa, allt fastställt av användarkonfigureringen.

Dataanalys

Denna funktion förser det verkställande teamet med en komplett arsenal av rapporter och analyser för att granska och planera sina strategier och processer. Modulen består av Rapporter, Logix och KPI: er. Sektionen med rapporter ger en uppsjö av data om verksamhetens patienter, försäljning, lager, besök, konton och så vidare. Varje rapport kan ställas in för en enskild butik eller för hela kedjan, konfigurerade efter datumintervall, vilket ger detaljerade och koncisa uppdelningar och otaliga individuella konfigureringar för de fler än 100 tillgängliga enskilda rapporterna.


Nyckeltalsmodulen (KPI) ger diagram för försäljnings- och besöksstatistik över hela kedjan och på butiksnivå för att mäta trender. Dessa kan filtreras veckovis eller månadsvis och det går att söka på år eller veckonummer. Logix-modulen ger ett kraftfullt Business Intelligence-verktyg som låter huvudkontoret fatta beslut angående köp, omplacering av äldre produkter eller formulera utförsäljningsstrategier.

Konton

Acuitas Enterprise-programmet låter huvudkontoret se kontoinformation i realtid från varje butik i kedjan eller från alla samtidigt. Detta inkluderar varje patients individuella kontostatus, obetalda fakturor, handpenningar och fakturahistorik. Det är även möjligt att se och redigera patienters autogirouppdrag, utföra girodragningar för en eller alla butiker och komplettera inkasseringar, skriva påbuds- eller åtgärdsbrev, försändelser eller andra funktioner för autogiro eller stående order lika enkelt som om användaren vore på plats.


Kontomodulen låter spårning och behandling av förmåner att administreras för hela kedjan, tillsammans med en förmånstäckning, vilket hjälper ledningen att upprätthålla god praxis och korrekta register i samband med fordringsbehandlingar. Funktionen för kassasaldo ger en bild av verksamhetens transaktioner, pågående, väntar på att slutföras, slutförd och validerad. Härifrån kan det verkställande teamet få en uppskattning av omsättningen för hela kedjan i realtid och slutföra sina bankärenden och uppgörelser.

E-handel

Ocuco erbjuder Enterprise-kunder ett e-handelssystem som kan integrera deras befintliga webbplats med Acuitas Enterprises plattform: lager, katalog och recept görs tillgängliga säkert på företagets hemsida vilket låter deras patienter köpa receptbelagda glasögon och kontaktlinser online. Den största fördelen är att patientens recept är registrerat hos företaget, något som gör verksamhetens hemsida unik jämfört med konkurrenterna. Detta ger bättre service till de patienter som behöver nya, ersätta eller uppdatera sina beställningar och som av olika anledningar inte kan ta sig till butiken.


Enterprise-kunder kan även aktivera Ocucos webbokningstjänst som låter nya och befintliga patienter logga in, se tillgängliga tider och boka ett besök grundat på Acuitas tidbok i realtid för önskad butik. Med dessa hjälpmedel kan Enterprise-användare erbjuda tjänster till sina patienter dygnet runt, hela veckan, året runt och maximera möjliga besök och försäljningar utan extra arbetsbelastning för personalen.