Stephen Cohen, administrerende direktør Lab-divisjonen

Som en del av Ocuco’s oppkjøp av CC Systems ble Stephen Cohen med i Ocuco i 2014 som administrerende direktør for Ocuco’s Lab-divisjon. Ocuco og CC Systems hadde et nært samarbeid i mange år som startet med Stephen’s aktive rolle i Ocuco’s oppkjøp av Innovations i 2007. Stephen har med seg uvurderlig innsikt til Lab-divisjonen, med mer enn 40 års erfaring fra den optiske bransjen.

Stephen startet sin karriere i bransjen i 1972, da han solgte innfatninger og reseptbriller til optometrister og optikere i Toronto. Stephen åpnet sin første glassproduksjon i 1975, som var en av de første i Canada til å slipe brilleglass av plast. Hans erfaring med glassproduksjon motiverte Stephen til å opprette sitt eget produksjonssystem som igjen førte til at han stiftet CC Systems i 1984.