Mikael Lundblad, Utviklingssjef – Norden

Mikael har ansvaret for å koordinere ressurser og prosesser for å levere programvare til det skandinaviske markedet. Mikael rapporterer til Ocuco Ltd.s utviklings- og programdirektør, og deltar i definering av strategien for det nordiske produktutviklingsteamet.

Mikael tar med seg 20 års erfaring fra IT-utvikling og toppledelse i den optiske bransjen til Ocuco. Mikael utviklet sin egen optiske programvare under arbeid for Teleopti sent på 90-tallet. I 1997 dannet han sitt eget selskap, Optitec AB, som han drev som Adm. dir. i 16 år før det ble kjøpt opp av det skandinaviske PoS-konglomeratet Retail Planit A/S. Mikael fortsatte å lede det optiske datterselskapet som driftssjef. Nå når det optiske datterselskapet Retail Planit A/S er kjøpt opp av Ocuco Ltd., fortsetter Mikael som utviklingssjef i det nordiske teamet, med fokus på integreringen av e-Handel og nettutvikling for det skandinaviske markedet.