Jim Purcell, CFO

Jim Purcell startet i Ocuco som finanssjef (CFO) i april 2015. Han har mer enn 20 års erfaring innen finans og ledelse i programvare og teknologi. Før han startet i Ocuco arbeidet Jim som assisterende finanssjef for Arysta LifeScience Limited, et selskap med USD 1,6 milliarder i inntekt, der han fullførte selskapets børsnotering før det ble oppkjøpt. Jim hadde tidligere finansstillinger hos Viatel, et pan-europeisk telekommunikasjonskonsern, CryptoLogic, en NASDAQ-notert programvarebedrift og Cognotec, en irsk-basert programvarebedrift.

Som finanssjef er Jim ansvarlig for alle sider av Ocuco Ltds økonomistyring, inkludert økonomisk planlegging, rapportering og regnskap. Jim kvalifiserte seg som sertifisert revisor da han jobbet for Ernst & Young i Silicon Valley og tok sin BSc i ledelsesøkonomi ved University of California, Davis.