Prof. James Loughman, Direktør for klinisk forskning

James Loughman er Direktør for klinisk forskning for Ocuco Ltd. Han er optometrist med mer enn 18 års klinisk, akademisk, forsknings- og ledererfaring. James er for øyeblikket også direktør i NoVisio, et forskningslaboratorium basert i Dublin Institute of Technology, det samme universitetet hvor han fikk sin doktorgrad i 1997. James sitter som direktør og nasjonal formann i Optometry Giving Sight, en irsk veldedighetsorganisasjon som han stiftet for å forebygge blindhet i utviklingsland.

James har tidligere vært direktør og hovedforsker for Mozambique Eyecare Project and Resources for Eye Health, som omfatter 11 afrikanske land. Han har publisert mer enn 50 vitenskapelige artikler i ledende fagtidsskrifter, mer enn 100 presentasjoner høyt ansett i fagmiljøet, og flere vitenskapelige brev og artikler på bestilling.