David Lewis, CTO

David er ansvarlig for Ocucos utviklingsteam, og har tilsyn med utvelgelsen av forsknings- og utviklingsprosjekter. David evaluerer også nye teknologier, og gir selskapet tekniske vurderinger og ivaretar prinsippkontroll med design og prosesser bak alle prosjekter under utvikling.
David har stått i spissen for alle gjeldende versjoner av Ocuco programvare siden han ble med i selskapet i 1997, da Ocuco fusjonerte med Clinical Software.

David fullførte studiene ved Dublin Institute of Technology i 1990 og utdannet seg innen SSADM i programvareanalyse, som han brukte for å designe og utvikle løsninger for regjeringsdepartementer og store finansinstitusjoner. David har vært en relasjonsdatabasekonsulent / -administrator i Oracle, SQL Server, MS Access, Informix og Siemens Nixdorfs egne systemer.