Skip to main content

Velg land for å se produkter tilpasset ditt område

Velg innhold som er spesifikt for område

Egenskaper

Mens du perfeksjonerer syn, perfeksjonerer vi teknologien du bruker

Black outline of a shop.
Kasseløsning

Acuitas 3 OmniChannel Edition inkluderer en intuitiv og integrert kasse for en samlet kundeopplevelse både på nett og i butikk. Gi dine ansatte verktøyet for å bygge kundelojalitet og øk salg.

A black outline of a pair of hands opened slightly. In the middle of the hands is the shape of a badge with a plus icon on the right.
Kliniske journaler

Alle pasientdata er trygt lagret i tråd med juridiske krav som GDPR. Acuitas 3 OmniChannel Edition er ISO/IEC 27001:2017-sertifisert, noe som sørger for at dataene dine forblir sikre.

A black outline of a computer scree. On the screen is a bar chart indicating growth from left to right.
Power BI Analytics

Innebygde dashbord og analyser sikrer umiddelbar tilgang til informasjonen du trenger i sanntid for å holde ledelsen informert og ta gode beslutninger.

A black outline of a box with two boxes below it. The boxes are all connected by lines.
Produksjon

Ved å utnytte Ocuco’s software for glassproduksjon tilbyr Acuitas 3 en integrasjon av produksjon og designprosesser uten sidestykke. Acuitas’s validering i realtid kontrollerer automatisk om spesifikke innfatninger  og glass kan produseres som par, noe som reduserer behovet for omslip betydelig.

Black outline of a shopping cart and lines of writing on a laptop screen.
E-handel

Acuitas 3 OmniChannel Edition gir en enhetlig oversikt over din virksomhet. Integrasjon av interaksjon på nett og i butikk som muliggjør en sømløs online utsjekk for både enkeltsalg og abonnement.

A black outline of a calendar.
Timebok

Behold full kontroll og oversikt av timebestillinger på nett og i butikk ved å bruke Acuitas 3. Konfigurer avtaletyper ved å bruke innebygde maler for undersøkelsestyper.  Det hele for å maksimere utnyttelse av timebok og øke inntekter.

Black outline of a cloud. In front of this cloud is a sharing symbol made up of three dots connected by two lines.
Skybasert

Få tilgang til Acuitas 3 OmniChannel Edition fra en hvilken som helst enhet, når som helst og hvor som helst. Du trenger ikke tenke på omfattende krav til maskinvare og operativsystem.

Black outline of lines with holes at the end emerging from a circle. At the center of this circle is a person.
Omnichannel

Som en omnichannel-løsning gir Acuitas en integrert oversikt over hver kundereise og bedriften din. Gi kundene en helhetlig opplevelse både på nett og i butikk.

Black outline of three people in a circle. The lines of this circle are two arrows following each other.
CRM

Hold oversikt over all interaksjon med kunde og administrer remindere og markedsføringskampanjer på tvers av kanaler ved å bruke Acuitas 3 OmniChannel Edition.

Black outline of a calendar and a person on a computer screen.
Personalplanlegging

Sørg for at du har tilstrekkelig bemanning i alle deler av virksomheten ved å bruke Acuitas 3’s omfattende personalplanlegger som inkluderer forhåndskonfigurerte maler.

Black outline of contact lenses, glasses and a calendar on a laptop screen.
Planogram

Forenkle optisk merchandising med Planogram, Acuitas 3’s tilleggsmodul for produktplanlegging. Med funksjoner som produktplanlegging og autmatisert sortering.

Hva betyr det for deg?

An image of a pair of hands typing on a laptop. Overlaid on the image are icons of padlocks linked to each other.
Sikkerhet

Acuitas 3 OmniChannel Edition er ISO-sertifisert og GDPR-kompatibel, noe som sikrer at alle data forblir sikre. Omfattende sporbarhet av data sikrer høy synlighet og åpenhet i hele organisasjonen.

An image of a man wearing a grey shirt and black glasses. He is holding a pair of glasses frames in his hand.
Fornøyde pasienter

Kunder kan velge mellom mange måter være i kontakt med deg, f.eks. synsprøve i butikk, fjernkonsultasjon eller kjøp over nett.

An image of a person using their smartphone in front of a laptop. 
There are several icons overlaid on the image, creating a visual network that suggests that the person is connected to the internet. The icons include a shopping cart, a cloud, a phone, a mail envelope, and a headset. The icons are connected to each other by lines, and the lines are also connected to the laptop and the smartphone.
Sentralisering

Få én samlet oversikt over resultatene for enkeltbutikker og prosesser fra hovedkontoret i sanntid for å kunne ta gode beslutninger og sentraliserte prosesser.

The image shows a hand placing a wooden block on top of a stack of three wooden blocks. A single block is on the left side of the image, a stack of two blocks is to the right of that, and a stack of three blocks is on the far right.
Fleksibilitet

Som en skybasert plattform er Acuitas 3 OmniChannel Edition tilgjengelig på alle enheter, når som helst og hvor som helst og kan tilpasses til dine behov mens du fortsetter å vokse.

The image shows a person sitting at a desk and working on a laptop computer. Over the top of the laptop screen are computer icons, suggesting the person is working with data and applications.
Effektivitet

Øk produktivitet og åpenhet gjennom automatisering av prosesser i hele organisasjonen.

The image shows a man pointing at a projected graph of financial data. The graph shows a positive trend, with a line curving upwards and bars increasing in height
Inntekter

Med Acuitas 3 kan du skille deg ut og sikre at bedriften din er best mulig posisjonert for å møte pasientenes behov og generere inntekter i hvert trinn av kundereisen.

Book en gjennomgang

Få et innblikk i hvordan Acuitas 3 OmniChannel Edition fungerer

Start her