Administrer alle butikker som én

Administrer alle butikkene dine fra ett og samme sted.

Administrer prosesser, konfigurasjoner og varemerkestandard for en hel kjede like enkelt som å administrere én enkelt butikk.

Sentral styring

Hver butikk er strukturert og definert av et hovedkontor. Avtaler, undersøkelser, personale, lager, priser, maler og arbeidsflyt styres av administrasjonen.

Delte ressurser

Avtalekalendre, kundeopplysninger og personaltilgang er tilgjengelig i hele kjeden. Dette letter situasjonen med kunder som bytter butikk og gir en dynamisk personalfordeling.

Data-analyse

Rapporter som lar administrasjonen måle omsetning, antall besøk, KPIer, lageroppdateringer og andre trender mellom enkeltstående butikker i kjeden.

Sentralt produktvedlikehold

Produktkatalogen vedlikeholdes sentralt for hele virksomheten, og sikrer samsvar og nøyaktighet samtidig som det tas høyde for forskjeller i produktpriser og utvalg i de ulike butikker.

Komplett kundereise

Et helt papirløst system der hvert eneste aspekt ved kundebesøket forenkles av systemet. Registrert og vedlikeholdt elektronisk, tilgjengelig sentralt og for hele kjeden.

Finans

Se all finansiell informasjon for alle butikker og kunder i sanntid fra hovedkontoret, inkludert kundekontoer, kundefordeler, avtalegiro, kassesaldo og historikk.

Reminder og markedsføring

Regler for reminder / påminnelser og markedsføring bestemmes sentralt, inkludert all underliggende kommunikasjon. Dette garanterer enhetlig kommunikasjon, estetikk og varemerke.

KAMPANJESTYRING

Full kontroll over alle salgs- og markedsføringstilbud. Brukerdefinerte kampanjer, rabatter, verdikuponger og lojalitetskort. Konfigureres slik at rabatter bare gjelder varer som er inkludert i tilbudet.

e-Handel

Timebestilling på nett og integrert hjemmeside med salgsfunksjon, direkte koblet til varelager, produktkataloger og pasientjournaler samt automatisert direkte markedsføring til kunde.

Gi dine pasienter en bedre opplevelse, gi personalet verktøyet de trenger og utvid praksisen din.

Sentral styring

Hver konfigurerbar funksjon av Acuitas på butikknivå kan styres med Acuitas Enterprise på hovedkontoret. For eksempel: personalerelaterte funksjoner som passord, oppsett av turnus og tilgangsnivåer, standard for reminder, henvisninger, markedsføring, kommunikasjonsmaler (brev, epost og SMS), lager- og katalogtilgang, bestillinger, leveranser og mengde varer i hver butikk,  avtalegiro, prosesser for inkasso, undersøkelse av historikk eller mange andre prosesser.


Den sentrale styring av hver butikk garanterer Enterprise-kunder et pålitelig og effektivt verktøy for å administrere de standardiserte arbeidsmetoder. En kontinuerlig strøm av informasjon mellom butikker og hovedkontoret gir ensartet merkevare, estetikk og atferd som gir en ensartet opplevelse av service for kjedens kunder og personal. Acuitas Enterprise kan integreres med en rekke tredjeparts systemer for datavarehus, ERP, SAP og datautvinning, noe som gir muligheten for å hente enda mer ut av andre systemer som man allerede benytter seg av.

Sentralt produktvedlikehold

Tilgang til varer, både lager- og bestillingsvarer, i hver butikk bestemmes av hovedkontoret. Varer kan merkes som tilgjengelige, utsolgte, selges fra lager, avviklet, og så videre. Priser kan konfigureres så vel som maler, slik at oppdateringer og nye produkter kan legges til raskt og enkelt. Glass og kontaktlinser kontrolleres mot styrkeområder, der tilgjengelige styrker fastsettes av hovedkontoret for å sikre at riktige produkter brukes i hvert tilfelle. Acuitas Enterprise støtter også en integrert katalog fra Adaro og muligheter for direkte bestilling, der kontaktlinseinformasjon oppdateres av leverandøren slik at brukeradministrasjon elimineres.

Reminder og markedsføring

Regler for reminder / påminnelser defineres av hovedkontoret i Acuitas Enterprise. Dette sikrer enhetlig kommunikasjon. Den individuelle butikk aktiverer reminder for kundene og kan gjennomføre innkallinger basert på prosessene definert av hovedkontoret. Alternativt kan innkallinger kjøres sentralt i Acuitas Enterprise for en enkelt butikk eller for hele kjeden.


Utvalgfunksjonen tilbyr muligheten til å søke frem grupper av kunder basert på brukerdefinerte kriterier som alder, kjøpshistorikk, besøkshistorikk, geografisk tilhørighet, resept og så videre. I likhet med reminder-funksjonen kan dettes gjøres for enkeltbutikker eller for hele kjeden. Acuitas Enterprise gir mulighet til å bruke et mangfold av forskjellige korrespondansemaler: brev, e-post og SMS. Når dette brukes sammen med utvalgfunksjonen kan man utforme og lage markedsføringmateriale og rette dette til relevante kunder i hele kjeden. Det er også mulig å eksportere lister til tredjeparts systemer.

Delte ressurser

Kjeder som bruker Acuitas Enterprise er dynamiske, slik at selskapet kan fordele ressurser og tilpasse seg kundebevegelser med minst mulig administrasjon. Det brede og standardiserte utvalget av programvare administreres sentralt, og sikrer dermed at hver butikk i kjeden har en felles, identisk konfigurasjon og tilgang til alle data.


Kundejournaler er tilgjengelige i alle butikker i en Acuitas Enterprise-struktur. Dersom en kunde fra én butikk blir kunde hos en annen butikk i kjeden, kan personalet følge kunden gjennom tilgang til alle data som er registrert på vedkommende, inkludert alle undersøkelser, resepter, kjøp, bilder og kommunikasjon. Kunder kan enkelt bevege seg mellom butikker i kjeden. Strukturen sikrer at hele kjeden oppfattes som en enhet. Dersom personale deles mellom flere butikker har disse tilgang til samme journaler og arbeidsflyt over alt.

Komplett pasientsyklus

Acuitas kan sluttføre en hel kundereise uten en eneste utskrift eller behov for å overføre data til andre systemer. Den helintegrerte arbeidsflyten betyr at alle som arbeider i kjeden kan få tilgang til og legge til og redigere deler av en journal. Man trenger ikke å sette kundereisen på pause for å utveksle informasjon fra fysiske journaler, personale eller andre systemer. Timeavtaler, undersøkelser, resepter, leveranser, salg og oppfølging gjennomføres ved hjelp av samme grensesnitt.


Den betydelige besparelsen av tid og enkel tilgang til informasjon forbedrer betraktelig effekten for hver enkelt butikk og kjeden som helhet. Våre kunder rapporterer at med Acuitas kan de gjennomføre flere timeavtaler og kan levere bedre kvalitet på synsundersøkelser og salg. Enterprise-funksjonen sørger for at dette skjer i hver butikk – uten denne måtte man overføre journaler mellom butikker.

Kampanjestyring

Acuitas inkluderer et sett med verktøy som lar brukeren enkelt konfigurere og administrere salg og markedsføringstilbud og og andre aktiviteter man vil tilby sine kunder. Modulen for kampanjer lar brukeren konfigurere ulike kampanjer som enten kan kjøres i en tidsbestemt periode eller som man vil tilby til enhver tid. Kampanjer kan konfigureres for enkeltprodukter, et utvalg av produkter, etter pris eller en kombinasjon av disse. For eksempel: En kunde som velger innfatning A, et par glass fra utvalg B, alt med en totalpris større eller lik C er berettiget til tilbud X som gir kunden andre paret briller til nedsatt pris. Kampanjer er ikke bare begrenset til briller, men kan brukes på alle produkter og tjenester butikken tilbyr.


Rabattfunksjonen kan brukeren opprette en serie forhåndsinnstilte rabatter, enten fast eller variabel prosentsats eller en lavere pris sammenlignet med ordinær pris. Rabattene kan konfigureres til å legges til enten ved opprettelse av leveranse eller ved betaling. Man bestemmer selv hvilke brukernivå som skal kunne gi hvilken rabatt. Butikken kan også konfigurere lojalitetskort/-program i Acuitas der kundens oppsamlede poeng avgjør hvilken rabatt som skal benyttes.

Data-analyse

Denne funksjonen gir ledelsen en komplett pakke med rapporter og analyser for å gjennomgå og planlegge strategier og prosesser. Modulen består av rapporter, Logix og KPI-er. Seksjonen med rapporter gir en rekke data om selskapets kunder, lager, besøk, finans og så videre. Hver rapport kan defineres for én enkelt butikk eller hele kjeden, konfigurert etter datointervall, noe som gir detaljerte og konsise analyser og utallige konfigurasjoner for de mer enn 100 tilgjengelige rapporter.


Nøkketallsmodulen (KPI) gir diagrammer for salgs- og besøkshistorikk for hele kjeden og butikknivå for å måle trender. Disse kan filtreres ukevis eller månedsvis og det er også mulig å søke på år eller ukenummer.

Logix-modulen gir et kraftig Business Intelligence-verktøy som lar hovedkontoret fatte beslutninger om innkjøp, omplassering av eldre produkter eller å utforme salgsstrategier.

Finans

Acuitas Enterprise lar hovedkontoret se kontoinformasjon i sanntid fra den enkelte butikk eller alle samtidig. Dette inkluderer hver kundes individuelle kontostatus, utestående fakturaer, forskuddsbetalinger og fakturahistorikk. Man kan også se og redigere avtalegirooppdrag for kunder, utføre fakturering for én eller alle butikker og fullføre betalinger, skrive ut purringer / inkasso og så videre like enkelt som om man var i butikken.


Funksjonen for kassesaldo gir en bilde av selskapets kasseavstemminger, de som er aktive, de som venter på sluttføring, sluttførte og bekreftede. Fra denne modulen kan ledelsen få informasjon om total omsetning for hele kjeden i sanntid.

e-Handel

Ocuco tilbyr sine Enterprise-kunder et e-Handelssystem som kan integrere eksisterende nettløsning med Acuitas Enterprise; lager, produktkatalog og resepter kan gjøres sikkert tilgjengelig på selskapets hjemmeside, noe som lar kunden handle briller og linser på nett. Den største fordelen her er at kundens målinger er registrert hos bedriften, noe som gjør bedriftens nettside unik sammenlignet med konkurrentene. Dette igjen gir bedre service til kunder som trenger nye produkter, Dette er til fordel for pasienter som ønsker å bestille produkter, men som ikke har mulighet til å oppsøke butikken.


Enterprise-kunder kan også aktivere tjenesten for online bestilling av timer. Denne lar nye og eksisterende kunder logge på, se tilgjengelige tider og bestille tid for undersøkelse. Reservasjon av tid gjøres direkte i butikkens timebok, i sanntid. Med disse hjelpemidler kan butikker med Acuitas Enterprise tilby tjenester til sine kunder døgnet rundt hele året og maksimere mulige kundebesøk og salg uten ekstra personalressurser.