Skip to main content

Kies uw locatie

Kies uw locatie

Ocuco Limited – Privacy- en cookiebeleid

2022

 1. WIE WE ZIJN
Wij zijn Ocuco Limited, opgericht en geregistreerd in Ierland met ondernemingsnummer 240089, met maatschappelijke zetel te The Nexus Building Blanchardstown Corporate Park, Blanchardstown, Dublin 15 D15 N5DX Ierland (hierna te noemen “Ocuco”, “we”, “ons” of “onze”, welke termen ook onze gelieerde ondernemingen omvatten. "Gelieerde ondernemingen" betekent elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, wordt beheerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met ons. “Zeggenschap” betekent in deze definitie directe of indirecte eigendom van of zeggenschap over meer dan 50% van de stemgerechtigde belangen van de betrokken entiteit). [Wij zijn een leverancier van softwareoplossingen voor zelfstandige opticiens, optometristen, oogartsen, optische winkelketens en optische laboratoria wereldwijd (onze “Klanten”) en treden in dit verband op als verwerker voor onze klanten (het “Bedrijf”).]
 
Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Dit privacy- en cookiebeleid (het “Beleid”) is van toepassing op het Bedrijf en de website Ocuco.com (de “Website”) en daaraan gerelateerde diensten (de “Dienst”). Dit Beleid is bedoeld om u, onze gebruikers, te beschermen door u te informeren welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe wij de informatie over u gebruiken, met wie wij deze delen, hoe lang wij deze bewaren en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Uw gebruik van de Website is onderhevig aan uw instemming met dit Beleid.

In dit Beleid betekent de term "Persoonsgegevens" gegevens met betrekking tot een levende persoon die geïdentificeerd is of kan worden aan de hand van de gegevens of van de gegevens in combinatie met andere informatie die in ons bezit is of kan komen, en omvat persoonsgegevens zoals beschreven in de Wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals hieronder gedefinieerd). Lees het volgende aandachtig door. Het gebruik van onze Website of het anderszins accepteren van de voorwaarden van dit Beleid geeft aan dat u dit beleid hebt gelezen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u onze Website onmiddellijk verlaten. Indien u niet langer instemt met onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons verzoeken deze verwerking te staken door contact met ons op te nemen via de faciliteit "Hoe neemt u contact met ons op" waarnaar hieronder in paragraaf 14 wordt verwezen.

Wij behandelen uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. “Wetgeving inzake gegevensbescherming” betekent de Data Protection Acts 1988 tot 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”), en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy, met inbegrip van de E-Privacyrichtlijn 2002/58/EG en de European Communities (Electronic Communications Networks and Services) (Privacy and Electronic Communications) Regulations 2011 (“E-Privacy Regulations”), zoals deze wetgeving van tijd tot tijd wordt aangevuld, gewijzigd, herzien of vervangen.

Wij zijn een verwerkingsverantwoordelijke (zoals gedefinieerd in de Wetgeving inzake gegevensbescherming) met betrekking tot alle Persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen door uw gebruik van onze Website of anderszins in het kader van de levering van de Dienst. Wij zijn een verwerker met betrekking tot Persoonsgegevens die ons door onze Klanten worden verstrekt in het kader van hun gebruik van de Dienst. Wij handelen in deze omstandigheden in opdracht van de Klant. Dit Beleid beschrijft de basis waarop dergelijke Persoonsgegevens door ons worden verwerkt. U kunt een betrokkene zijn (zoals gedefinieerd in de Wetgeving inzake gegevensbescherming) of u kunt een verwerkingsverantwoordelijke zijn. Wanneer u een verwerkingsverantwoordelijke bent met betrekking tot de Persoonsgegevens van andere betrokkenen, dan moet u voldoen aan alle verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke krachtens de Wetgeving inzake gegevensbescherming.
 
 1. INFORMATIE DIE WE VAN U VERZAMELEN
Wij respecteren uw recht op privacy volledig en trachten in onze omgang met u transparant te zijn over welke informatie wij verzamelen en hoe wij uw informatie gebruiken. Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens alleen als we daar wettelijk toe gerechtigd zijn. Informatie met betrekking tot Persoonsgegevens verzameld door Ierse entiteiten is beschikbaar op www.dataprotection.ie, de website van de Ierse Commissie voor gegevensbescherming (“DPC”).

Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens van u verzamelen of ontvangen van onze Klanten:
 
     1. basisinformatie, zoals uw voor- en achternaam (inclusief voorvoegsel of titel);
     2. contactgegevens, zoals uw factuur-, thuis- en/of zakelijk postadres, e-mailadres en telefoonnummer(s);
     3. profielinformatie, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, bestellingen die door u en uw organisatie zijn gedaan en feedback en enquêteantwoorden;
     4. financiële informatie, waaronder uw btw-nummer, bankrekening- of kaartgegevens en bankrekeninggegevens voor betalingsverwerkingsdoeleinden;
     5. nieuwsbriefinformatie, dit is informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief;
     6. technische informatie, zoals informatie van uw bezoeken aan onze Website of applicaties (inclusief internet protocol (IP) adres en inloggegevens, informatie over de browser of clientapplicatie, taalvoorkeur, besturingssysteem en applicatieversie, apparaattype en ID, en apparaatmodel en fabrikant, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website) of in verband met materiaal en communicatie die wij u elektronisch toesturen en
     7. elke andere informatie die op u betrekking heeft en die u of onze klanten aan ons kunnen verstrekken.]
Alle persoonlijke gegevens die wij voor deze doeleinden van u of onze klanten verzamelen, worden hierna samen "Uw Persoonsgegevens" genoemd.

Wij streven ernaar uw Persoonsgegevens nauwkeurig en actueel te houden. Daarom moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in deze gegevens waarvan u op de hoogte bent.

Als u jonger bent dan 18 jaar, vraag dan toestemming aan uw ouder/voogd voordat u uw Persoonsgegevens aan ons verstrekt.
 
 1. WAAROM WIJ UW GEGEVENS VERZAMELEN/TOEGANG HEBBEN TOT UW GEGEVENS
Wij kunnen informatie van u en/of onze Klanten verzamelen zoals nodig in het kader van het verlenen van onze Dienst. Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen tijdens de controle van onze technologische hulpmiddelen en diensten, waaronder onze Website en e-mailcommunicatie die naar en van ons wordt verzonden. Wij verzamelen informatie over u wanneer u deze aan ons verstrekt, of rechtstreeks met ons interageert, of wanneer u onze Klanten toestemming hebt gegeven om uw Persoonsgegevens met ons te delen in het kader van de verlening van de Diensten.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken op een of meer van de volgende rechtsgronden: (i) om een overeenkomst met u uit te voeren; (ii) voor onze legitieme zakelijke doeleinden bij het verlenen van de Dienst aan onze Klanten (in welk geval onze legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw fundamentele privacyrechten); en/of (iii) in beperkte omstandigheden, wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Wanneer onze Klant uw Persoonsgegevens aan ons verstrekt in het kader van de verlening van de Diensten, vertrouwen wij, als verwerker, op de rechtsgronden van de Klant voor de verwerking van uw Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke en handelen wij in opdracht van de Klant.

Wij hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop wij van plan zijn uw Persoonsgegevens te gebruiken en op welke rechtsgrondslagen wij ons daarbij baseren. Waar nodig hebben wij ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn.

Merk op dat wij uw Persoonsgegevens op meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u details nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons baseren om uw Persoonsgegevens te verwerken wanneer meer dan één grond in de onderstaande tabel is opgenomen.

 
Doel Categorieën van gegevens
 
Rechtsgrondslag voor verwerking en, waar nodig, de grondslag van gerechtvaardigd belang
 
Om te reageren op een vraag van u. basisinformatie en
contactgegevens.
Noodzakelijk om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met u.
Om uw bestelling voor Diensten te verwerken. basisinformatie,
contactgegevens en
profielinformatie.
Uitvoering van een contract met u.
 
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over diensten die voor u interessant kunnen zijn.
 
basisinformatie,
contactgegevens,
profielinformatie en
nieuwsbriefinformatie.
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)
 
Om ons bedrijf en onze Website te beheren en te beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).
 
basisinformatie,
contactgegevens,
profielinformatie,
nieuwsbriefinformatie en
technische informatie.
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ons bedrijf te runnen, administratieve en IT-diensten te verlenen, het netwerk te beveiligen, fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
 
Om onze Website te leveren en te verbeteren, inclusief het auditen en controleren van het gebruik ervan, het leveren en verbeteren van onze Dienst aan u en het beheren en administreren van onze relatie met u. basisinformatie,
contactgegevens,
marketinginformatie en
technische informatie.
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze Website te verstrekken en te verbeteren, waaronder het controleren en bewaken van het gebruik ervan; het verstrekken en verbeteren van onze Dienst aan u; of het beheren en administreren van onze relatie met u;
Noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke, regelgevende en risicobeheersverplichtingen.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens op een andere manier willen gebruiken, zullen wij ervoor zorgen dat wij u daarvan op de hoogte stellen en eerst uw toestemming krijgen. U krijgt de gelegenheid om uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens voor andere dan de in dit Beleid genoemde doeleinden te weigeren of in te trekken.
 
 1. COOKIES
Our Website uses cookies to distinguish you from other users of our Website. This helps us to provide you with a better experience when you browse our Website and also allows us to improve our site. They also help us to improve our Service and to deliver many of the functions that make your browser experience more user-friendly. A cookie is a small text file that is placed on your device by a web server that we store on your browser or the hard drive of your computer if you agree. Cookies contain information that is transferred to your computer's hard drive.

[We use the following types of cookies:
 
 • Noodzakelijke. Deze trackers worden gebruikt voor activiteiten die strikt noodzakelijk zijn om de door u gevraagde dienst uit te voeren of te leveren en daarom is er geen toestemming voor nodig.
 • Functionaliteit. Met deze trackers zijn basisinteracties en functionaliteiten mogelijk waarmee u toegang hebt tot geselecteerde functies van onze dienst en u met ons kunt communiceren.
 • Ervaring. Met deze trackers kunnen wij u de kwaliteit van uw gebruikerservaring verbeteren en interactie met externe netwerken en platforms mogelijk maken.
 • Meting. Met deze trackers kunnen wij bezoeken meten en uw gedrag analyseren om onze diensten te verbeteren.
 • Marketing. Met deze trackers kunnen wij u gepersonaliseerde advertenties of marketingcontent laten zien en de resultaten ervan meten. ]

We use Google Analytics to obtain high-level “audience measurement” data such as the referral web domain, type of operating system/browser used, date and time of visit, and other information relating to activities on our Website to understand its usage better, analyse trends, and optimize the Website experience. To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites, visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We use Google tracking cookies to understand if you complete certain actions on our Website after you have seen or clicked through one of our adverts served via Google. Based on the content you have engaged with on our Website, Google delivers some targeted advertisements across other Google partner websites. For more information, visit: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en.

The ‘Help Menu’ on the menu bar of most browsers will tell you how to prevent your browser from accepting new cookies, how to have the browser notify you when you receive a new cookie and how to disable cookies altogether. You can also disable or delete similar data used by browser add-ons, such as flash cookies, by changing the add-ons settings or visiting the website of its manufacturer.

For more information about cookies and managing them including how to turn them off, please visit www.cookiecentral.com. You can block cookies by activating the setting on your browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies. However, if you use your browser settings to block all cookies (including essential cookies), you may not be able to fully experience the interactive features of our Service/Website or other related websites/applications which you visit/use.
 
 1. ZIJN ER GEVALLEN WAARIN WIJ UW GEGEVENS MOGEN GEBRUIKEN OM CONTACT MET U OP TE NEMEN
Wij kunnen contact met u opnemen:
 
 • om administratieve redenen in verband met de Dienst (bv. om u wachtwoordherinneringen te geven of om u te melden dat een bepaalde dienst, activiteit of online inhoud is opgeschort voor onderhoud, of in antwoord op een vraag die u ons stelt;
 • om u informatie te verstrekken over onze dienst, activiteiten of online inhoud, waaronder het verzenden van e-nieuwsbrieven of soortgelijke correspondentie en updates of het reageren op een contact dat u met ons hebt gelegd, bijvoorbeeld op onze Website, per e-mail of via de hieronder vermelde "Hoe neemt u contact met ons op"-faciliteit;
 • om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over onze diensten (deelname is altijd vrijwillig).
 • voor direct marketingdoeleinden.
 
 1. WELKE RECHTEN HEBT U
Als betrokkene hebt u de volgende rechten volgens de Wetgeving inzake gegevensbescherming en wij, als verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens, zullen deze rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens naleven:
 
 • het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens;
 • het recht om eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren;
 • het recht om ons te vragen niet langer contact met u op te nemen voor direct marketing;
 • [rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming]
 • het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of te voorkomen;
 • het recht op overdracht van uw Persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • het recht op wissen; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de DPC indien u van mening bent dat wij uw Persoonsgegevens niet in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming hebben verwerkt.

Deze rechten worden hieronder in meer detail uitgelegd, maar als u opmerkingen, zorgen of klachten hebt over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen (zie "Hoe neemt u contact met ons op" hieronder). Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren op de rechten die u uitoefent, tenzij het verzoek bijzonder complex is, in welk geval wij binnen drie maanden zullen reageren (wij zullen u binnen de eerste maand informeren als het langer dan een maand duurt om te reageren).
 
  1. Recht op toegang tot uw Persoonsgegevens;
U kunt vragen welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en u krijgt dan:
 
 • een samenvatting van deze Persoonsgegevens en de categorieën van Persoonsgegevens die wij bewaren (zie paragrafen 2 en 3 hierboven);
 • details over het doel waarvoor deze worden of zullen worden verwerkt (zie paragraaf 3 hierboven);
 • details over de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden of kunnen worden doorgegeven, ook als zij zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden (“EER”) en welke bescherming wordt gebruikt voor deze doorgiften buiten de EER (zie paragraaf 8 hieronder);
 • details over de periode waarin de gegevens worden bewaard of de criteria die wij gebruiken om te bepalen hoe lang ze worden bewaard (zie paragraaf 12 hieronder);
 • details van uw rechten, inclusief de rechten op rectificatie, wissen, beperking of bezwaar tegen de verwerking (uiteengezet in dit paragraaf 6);
 • elke beschikbare informatie over de bron van die gegevens (zie paragraaf 2 hierboven);
 • of wij al dan niet geautomatiseerde besluitvorming of profilering toepassen, en zo ja, informatie over de betrokken logica en het beoogde resultaat of de gevolgen van die besluitvorming of profilering (zie paragraaf 6.4 hieronder)
 • indien uw Persoonsgegevens buiten de EER worden overgedragen, welke waarborgen zijn er (zie paragraaf 8 hieronder).

Alle details met betrekking tot de bovenstaande punten zijn uiteengezet in dit Beleid; indien u echter meer uitleg wenst, kunt u contact met ons opnemen (zie "Hoe neemt u contact met ons op" hieronder).
 
Verzoeken om uw Persoonsgegevens dienen aan ons te worden gericht (zie "Hoe neemt u contact met ons op" hieronder) onder vermelding van de Persoonsgegevens waartoe u toegang wenst, en een kopie van een dergelijk verzoek kan door ons worden bewaard voor onze legitieme doeleinden bij het beheer van de Dienst. Om ons te helpen de informatie gemakkelijk te vinden, verzoeken wij u ons zoveel mogelijk informatie te geven over het soort informatie dat u wilt zien. Indien wij, om aan uw verzoek te voldoen, informatie moeten vrijgeven die betrekking heeft op of een andere persoon identificeert, moeten wij, indien mogelijk, de toestemming van die persoon verkrijgen. Als wij geen toestemming kunnen krijgen, kan het zijn dat wij die informatie moeten achterhouden of de gegevens moeten bewerken om de identiteit van die persoon te verwijderen, indien mogelijk.

Wij zijn tevens gerechtigd een verzoek om toegang tot gegevens van u te weigeren wanneer (i) een dergelijk verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan (in dit geval kunnen wij, indien wij besluiten u de gevraagde Persoonsgegevens te verstrekken, u een redelijke vergoeding in rekening brengen om de administratieve kosten daarvan te dekken), of (ii) wij daartoe gerechtigd zijn krachtens de Wetgeving inzake gegevensbescherming.


 
  1. Recht op het bijwerken van uw Persoonsgegevens of correctie van fouten in uw Persoonsgegevens
U kunt van ons verlangen dat wij eventuele fouten in uw Persoonsgegevens die wij bewaren kosteloos corrigeren. Als u dit wilt doen, kunt u:
 
 • een e-mail of een brief naar ons sturen (zie "Hoe neemt u contact met ons op" in paragraaf 14 hieronder);
 • ons voldoende informatie geven om u te identificeren (bijv. naam, registratiegegevens); en
 • ons laten weten welke informatie onjuist is en door welke informatie deze moet worden vervangen.

Indien wij uw Persoonsgegevens moeten bijwerken, zullen wij de ontvangers aan wie deze Persoonsgegevens zijn verstrekt (indien van toepassing), hiervan op de hoogte stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

Het is uw verantwoordelijkheid dat alle aan ons verstrekte Persoonsgegevens juist en volledig zijn. Als gegevens die u ons hebt verstrekt, veranderen, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten (zie "Hoe neemt u contact met ons op" in paragraaf 14 hieronder).
 
  1. Recht om ons te vragen te stoppen contact met u op te nemen voor direct marketing
Wij hebben een legitiem belang om u elektronische communicatie te sturen in verband met de Dienst en aanverwante zaken (die kunnen bestaan uit maar niet beperkt zijn tot nieuwsbrieven, direct marketing, aankondiging van nieuwe functies enz. en die ook kunnen verschijnen op social media platforms zoals Facebook, LinkedIn, Twitter of Instagram). Wij kunnen u ook verschillende vragen stellen voor verschillende diensten, waaronder wedstrijden. We kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u hier niet op hoeft te reageren.

U kunt ons vragen om geen contact meer met u op te nemen voor direct marketingdoeleinden. Als u dit wilt doen, kunt u:
 
 • [Klik op 'afmelden' in een e-mail (dit gebeurt onmiddellijk);
 • Reageer 'stop' op een SMS (dit gebeurt onmiddellijk) naar een nummer dat u is meegedeeld; of
 • stuur een e-mail via 'Hoe neemt u contact met ons op' in paragraaf 14 hieronder (dit kan tot 5 werkdagen duren).

Wij zullen u informatie verstrekken over de actie die is ondernomen op een verzoek om te stoppen met direct marketing - dit kan in de vorm van een antwoordmail ter bevestiging dat u zich hebt 'uitgeschreven'. Het afmelden voor direct marketing betekent niet dat u zich afmeldt voor essentiële elektronische communicatie die nodig is voor de levering van de Dienst.
 
  1. [Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming
U kunt ons vragen ervoor te zorgen dat wij, als wij u beoordelen, beslissingen niet uitsluitend baseren op een geautomatiseerd proces en elke beslissing laten toetsen door een personeelslid. Profilering kan plaatsvinden met betrekking tot uw Persoonsgegevens met het oog op gerichte reclame en het verwijderen van specifieke reclame. Dit stelt ons in staat om onze advertenties af te stemmen op de juiste klanten en helpt het risico te minimaliseren dat u ongewenste advertenties ontvangt. Deze rechten gelden niet in alle omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de beslissing (i) wettelijk is toegestaan of vereist, (ii) noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, of (ii) gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming. In alle gevallen zullen wij ons inspannen om stappen te ondernemen om uw belangen te vrijwaren.
OF
Wij proberen niet om zonder toestemming van de gebruiker verdere gegevens te verzamelen die persoonlijk identificeerbare profilering van onze gebruikers mogelijk maken].


 
  1. Recht op beperking of voorkoming van de verwerking van uw Persoonsgegevens
In overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u ons verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten indien:
 
 • u denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn (maar wij kunnen de verwerking hervatten zodra wij hebben gecontroleerd en bevestigd dat ze juist zijn);
 • de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens wissen;
 • wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerking; of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking omdat u van mening bent dat uw belangen zwaarder wegen dan de grondslag waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken.

Indien u gebruik maakt van uw recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, zullen wij de Persoonsgegevens blijven verwerken indien:
 
 • u met deze verwerking instemt;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten van andere personen of rechtspersonen; of
 • de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang.
 
  1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
In overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u vragen om een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en die wij elektronisch bewaren, of dat wij deze rechtstreeks aan een andere partij verstrekken. Dit recht geldt alleen voor Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt - het geldt niet voor gegevens die door ons zijn gegenereerd. Bovendien geldt het recht op gegevensoverdraagbaarheid alleen wanneer:
 
 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst; en
 • de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd.
 
  1. Recht op wissen
overeenkomstig de Wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u ons vragen (zie "Hoe kunt u contact met ons opnemen" hieronder) om uw Persoonsgegevens te wissen indien:
 
 • wij uw Persoonsgegevens niet nodig hebben om deze te verwerken voor de in dit Beleid vermelde doeleinden;
 • u ons toestemming had gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken, u deze toestemming intrekt en wij uw Persoonsgegevens op geen enkele andere wijze wettelijk kunnen verwerken;
 • u bezwaar maakt tegen onze verwerking en wij geen wettelijke basis hebben om uw Persoonsgegevens te blijven verwerken;
 • Uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of niet gewist zijn wanneer dit had moeten gebeuren; of
 • de Persoonsgegevens gewist moeten worden om aan de wet te voldoen.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden blijven verwerken in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming. iWanneer u hebt verzocht om het wissen van uw Persoonsgegevens, zullen wij de ontvangers aan wie deze Persoonsgegevens zijn verstrekt daarvan op de hoogte stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Wij zullen u ook informeren over die ontvangers als u daarom verzoekt.
 
  1. Recht om een klacht in te dienen bij de DPC
Als u van mening bent dat wij uw Persoonsgegevens niet hebben verwerkt in overeenstemming met dit Beleid, neem dan in eerste instantie contact met ons op (zie "Hoe kunt u contact met ons opnemen" in paragraaf 14 hieronder). Als u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen bij de DPC of een van uw andere rechten uitoefenen overeenkomstig de Wetgeving inzake gegevensbescherming. Informatie over hoe u dit kunt doen, is beschikbaar op de DPC-website op https://www.dataprotection.ie.
 
 1. INTREKKING VAN TOESTEMMING
Indien u niet langer instemt met onze verwerking van uw Persoonsgegevens (met betrekking tot elke aangelegenheid waarnaar in dit Beleid wordt verwezen en waarvoor uw toestemming vereist is), kunt u ons verzoeken deze verwerking te staken door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde "Hoe kunt u contact met ons opnemen"-faciliteit. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming voor een dergelijke verwerking intrekt, het voor ons wellicht niet mogelijk is de Dienst geheel of gedeeltelijk aan u te leveren.
 
 1. MET WIE WIJ UW GEGEVENS DELEN
Wij zullen uw Persoonsgegevens niet delen zonder uw toestemming of tenzij dit wettelijk verplicht is (behalve zoals uiteengezet in dit Beleid). Indien wij betrokken raken bij een fusie, overname of enige vorm van verkoop van sommige of alle van haar activa, zullen uw Persoonsgegevens niet worden overgedragen aan een derde partij, tenzij er bij de ontvanger adequate waarborgen bestaan met betrekking tot de beveiliging van uw Persoonsgegevens.

Wij beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens tot werknemers, contractanten en agenten die deze toegang nodig hebben om onze Dienst te exploiteren, te ontwikkelen of te verbeteren. Deze personen zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, met inbegrip van ontslag, civiele procedures en/of strafrechtelijke vervolging, indien zij deze verplichtingen niet nakomen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met onze externe leveranciers die ons helpen bij het verlenen van de Dienst

Wij delen uw Persoonsgegevens ook met verschillende derden, zoals zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat wij met hen aangaan (onder voorbehoud van passende contracten met dergelijke derden om de naleving van de Wetgeving inzake gegevensbescherming te waarborgen).

Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar, opgeslagen op of geopend vanaf een bestemming buiten de EER ten behoeve van onze levering van de Dienst. Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons werkt, een andere rechtspersoon binnen onze groep of een van onze leveranciers. Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit Beleid worden behandeld. De waarborgen met betrekking tot de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de EER aan derden omvatten (maar zijn niet beperkt tot) het aangaan door ons van passende contracten met alle verkrijgers van dergelijke gegevens en het uitvoeren van risicobeoordelingen en het nemen van aanvullende en/of beperkende maatregelen om naleving van de Wetgeving inzake gegevensbescherming te waarborgen.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze (of gecontracteerde) beveiligde servers. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot een deel van onze Dienst, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij verzoeken u een wachtwoord niet te delen met personen die niet bevoegd zijn om de Dienst te gebruiken.
 
 1. WEBSITES VAN DERDEN
Dit Beleid is van toepassing op websites en diensten die eigendom zijn van en beheerd worden door ons. Wij oefenen geen controle uit over de sites/applicaties waarnaar de Dienst kan verwijzen. U kunt tijdens uw gebruik van de Website 'sociale knoppen' zien, met inbegrip van maar niet beperkt tot Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram waarmee u bepaalde webpagina's kunt delen of bookmarken. Deze websites en sociale platforms hebben hun eigen cookies en privacypraktijken, die door hen worden beheerd. Deze andere sites/applicaties kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van u vragen. U erkent dat de Dienst die wij aanbieden u in staat kan stellen of kan helpen om via websites van derden toegang te krijgen tot de website-inhoud van, te corresponderen met en goederen en diensten te kopen van derden en dat u dit uitsluitend op eigen risico doet. Wij doen geen toezeggingen en zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht met betrekking tot de inhoud of het gebruik van, of de correspondentie met, een dergelijke website van derden, of transacties die worden uitgevoerd, en een contract dat door u wordt aangegaan, met een dergelijke derde en het gebruik door een dergelijke derde van uw Persoonsgegevens. Wij onderschrijven of keuren geen enkele website van derden goed, noch de inhoud van een website van derden die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld. Wij raden u aan u zorgvuldig vertrouwd te maken met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid die van toepassing zijn op websites en/of diensten van derden. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van derden.
 
 1. HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS
Wij doen ons uiterste best om de privacy van de gebruiker te beschermen door het juiste gebruik van beveiligingstechnologie. Wij beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens tot werknemers, contractanten en agenten die uw Persoonsgegevens moeten kennen om de diensten die wij leveren te exploiteren, te ontwikkelen of te verbeteren. Wij zorgen ervoor dat wij over passende fysieke en technologische beveiligingsmaatregelen beschikken om uw gegevens te beschermen; en wij zorgen ervoor dat wanneer wij processen uitbesteden, de dienstverlener over passende beveiligingsmaatregelen beschikt. Onze Website kan echter hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid, inclusief cookies. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico's die de verwerking van uw Persoonsgegevens met zich meebrengt. In het bijzonder zullen wij rekening houden met de risico's van accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot uw Persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet helemaal veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van gegevens die naar ons worden verzonden niet garanderen en is dergelijke verzending op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen, mislukte levering of enig ander verlies of schade als gevolg van (i) de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, waaronder internet, of (ii) enige vertraging of mislukte levering door een andere dienstverlener die niet door ons is gecontracteerd, en u erkent dat onze Dienst onderhevig kan zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten. U zult begrijpen dat wij de absolute preventie van cyberaanvallen zoals hacking, spyware en virussen niet kunnen garanderen. U zult ons dan ook niet aansprakelijk stellen voor ongeoorloofde bekendmaking, verlies of vernietiging van uw Persoonsgegevens als gevolg van dergelijke risico's.
 
 1. MELDING VAN INBREUKEN
Wij zullen ernstige inbreuken op uw Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, en waar mogelijk niet later dan 72 uur nadat wij daarvan kennis hebben genomen, melden aan de DPC. Als er na 72 uur geen melding is gedaan, zullen we een gemotiveerde rechtvaardiging voor de vertraging vastleggen. Het is echter niet nodig om de DPC in kennis te stellen wanneer de inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarschijnlijk geen risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Een inbreuk in verband met Persoonsgegevens in deze context is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot een accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.
Wij zullen alle inbreuken op gegevens bijhouden, inclusief de gevolgen ervan en de genomen corrigerende maatregelen, en wij zullen u in kennis stellen van elke inbreuk op gegevens die betrekking heeft op uw Persoonsgegevens (die een hoog risico voor u inhoudt) wanneer wij daartoe verplicht zijn krachtens de Wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zijn niet verplicht u in kennis te stellen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens wanneer:
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die uw Persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor iemand die geen toegang heeft tot die gegevens, zoals versleuteling; of
 • wij vervolgens maatregelen hebben genomen die garanderen dat het hoge risico voor de betrokkenen zich waarschijnlijk niet zal voordoen; of
 • wanneer dit onevenredig veel moeite zou kosten, in welk geval wij in plaats daarvan een openbare mededeling kunnen doen.
 
 1. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw Persoonsgegevens worden bewaard en opgeslagen gedurende de periode die wij noodzakelijk achten, rekening houdend met het doel waarvoor ze in eerste instantie zijn verzameld. Dit kan inhouden dat wij uw Persoonsgegevens bewaren voor zover dat nodig is om de Dienst te verlenen, onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten af te dwingen, de bedrijfsvoering te ondersteunen en onze Dienst te blijven ontwikkelen en verbeteren.
 
Wanneer wij gegevens bewaren voor de verbetering en ontwikkeling van de Dienst, nemen wij maatregelen om informatie waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd te verwijderen, en gebruiken wij de informatie alleen om collectieve inzichten over het gebruik van onze Dienst te verkrijgen, niet om specifiek persoonlijke kenmerken over u te analyseren.
 
 1. WIJZIGINGEN VAN HET BELEID
Wij kunnen ons Beleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigen. De datum van de meest recente herzieningen staat bovenaan dit Beleid. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, verzoeken wij u de Dienst niet langer te gebruiken om uw Persoonsgegevens in te dienen. Indien er wezenlijke veranderingen in het Beleid worden aangebracht, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door een opvallende kennisgeving op onze Dienst te plaatsen of door u een kennisgeving hierover te sturen. Zonder uw toestemming zullen wij uw Persoonsgegevens niet verwerken op een wijze die niet in dit Beleid is voorzien.
 
 1. HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP

Indien u contact met ons moet opnemen met betrekking tot een van uw rechten zoals uiteengezet in dit Beleid, dienen al dergelijke verzoeken schriftelijk per e-mail te worden gedaan aan [dataprotection@ocuco.com].

Managing and disabling cookies
Any cookie that is not Strictly Necessary is not active by default and does not send information to the resource it is called from. Accepting all cookies, makes all cookies active. You can modify your cookie preferences for the website at any time by clicking on the ‘Cookie Settings’ button below.